Dezynfekcja

Produkty przeznaczone do dezynfekcji
alkaliczny środek dezynfekujący

Calgonit DS 686 Blau

Aktywny powierzchniowo, łagodny, alkaliczny środek dezynfekujący oparty na biobójczych alkiloaminach. Produkt ma szerokie spektrum działania obejmujące bakterie gram-dodatnie i gram-ujemne, drożdże i grzyby. Calgonit DS 686 blau jest bardzo mało wrażliwy na aktywność białek, ma dobre właściwości usuwające tłuszcze, jest środkiem bezwonnym i nie powoduje korozji. Calgonit DS 686 blau ma uniwersalne zastosowanie i nadaje się do dezynfekcji poprzez namaczanie i wycieranie. Szczególnie odpowiedni do zastosowania w śluzach higienicznych, w wannach zanurzeniowych, basenach. Indykator koloru ułatwia kontrolowanie dozowania produktu.

Dostępne opakowania | 20 kg |

dezynfekcja na bazie kwasu nadoctowego

Lerasept Spezial

Płynny stabilizowany produkt dezynfekujący na bazie kwasu nadoctowego. Preparat wykazuje dużą skuteczność biobójczą na bakterie, grzyby, spory i wirusy nawet w niskich temperaturach. Produkt uszkadza i niszczy membrany i organelle komórkowe mikroorganizmów, dezaktywuje układ enzymatyczny. Specyficzna reakcja utleniania zabezpiecza przed zjawiskiem uodporniania mikroorganizmów na właściwości produktu. Lerasept Spezial nie wytwarza piany – można go łatwo spłukać. Po uzyciu kwas nadoctowy rozkłada się na bezpieczne dla środowiska produkty rozkładu: tlen, wodę i kwas octowy.

Dostępne opakowania | 30 kg |

Hysepta Chlorine

Niskopienny, lekko alkaliczny płyn dezynfekujący, przeznaczony do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz sanityzacji skorupek jaj, systemów klimatyzacyjnych, zbiorników wodnych i systemów zaopatrywania w wodę pitną, a także do dezynfekcji wody pitnej i basenowej. Może być stosowany we wszystkich aplikacjach obiegów zamkniętych oraz natryskowo na umyte wcześniej powierzchnie. Produkt jest bezpieczny dla wszystkich odmian stali kwasoodpornych, tworzyw sztucznych i uszczelnień, powierzchni ceramicznych i wykładzin organicznych.

Dostępne opakowania | 6 kg | 24 kg |

kwaśny dezynfekujący produkt na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru

Calgonit Sterizid Forte 15

Kwaśny, niepieniący produkt dezynfekujący na bazie nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego. Przeznaczony do ogólnej dezynfekcji powierzchni; do automatycznej dezynfekcji tanków, zbiorników i rurociągów, a także myjek butelek. Ponad to może być stosowany w zakresie dezynfekcji dojarek, stajni, obór, rurociagów i urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach dla zwierząt. Skutecznie niszczy bakterie, drożdże i grzyby nawet w niskiej temperaturze. Zgodny z Europejskimi Normami EN 1276 i EN 1650.

Dostępne opakowania | 30 kg |