Testowanie mleka

Podukty do testowania mleka
EkoMilkTest

EkoMilkTest

Preparat do natychmiastowej diagnostyki ukrytych zapaleń gruczołu mlekowego. Ma tę przewagę nad innymi odczynnikami, że pozwala stwierdzić obecność komórek somatycznych już od 100 tyś. w 1ml mleka, a to oznacza wczesne rozpoznanie i możliwość szybkiego wyleczenia.

Dostępne opakowania | 1 kg | 5 kg |

Przedzdajacz kubkowy

Podstawowe urządzenie służące do pierwszej oceny jakości mleka i zdrowotności wymienia. Pozwala na dostrzeżenie już minimalnych zmian w mleku a także na pozbycie się najbardziej zanieczyszczonego mleka, które zalegało w kanale strzykowym. Prosty w czyszczeniu i bardzo trwały w użyciu. Dzięki unikalnej funkcji wbudowanej w ekran przedzdajacza, ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów związanych z „płaską płytką” można zmniejszyć.

Płytka do testowania mleka

Płytka służąca do obserwowania wyniku testowanego mleka na zawartość komórek somatycznych. Cztery części płytki umożliwiają dokonanie szybkich pomiarów każdej ćwiartki osobno w jednym czasie.

Dostępne kolory: czarny, biały